You are hereIMDi 2014 / 2014 The Competence Center for Immigrants (CCI)

2014 The Competence Center for Immigrants (CCI)


Kompetansesenter for Innvandrere 2014

Kompetansesenter for Innvandrere (CCI, Competence Center for Immigrants in English) ble etablert i 2010 og har siden vært driftet av Chinese Professionals in Norway (CPN), med finansieringsstøtte fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Målet med senteret er å tilby innvandrere praktisk informasjon og kontaktmuligheter, slik at de raskere blir integrert i det norske samfunn. Hovedmålgruppen er nyankommet arbeidsinnvandrere og deres familie.

Senteret har en webportal på www.workinginnorway.no, og tilbyr gratis seminarer og sosialaktiviteter, relevante opplysninger, interaktive online tjenester/chatt, diskusjonsforum, samt en oppdatert liste med vanlige spørsmål-og-svar om å jobbe og bo i Norge. Alle arbeidsinnvandrere og deres familier kan registrere seg som bruker hos Senteret for å motta informasjon. Registering skjer på http://www.workinginnorway.no/user/register.

Aktiviteter 2014 (mer info finnes hos www.workinginnorway.no)

  • Seminar 1: Søk jobben i Norge og arbeidsmiljøloven, juni
  • Seminar 2: Norsk arbeidsloven og arbeidstakerorganisasjon, september
  • Seminar 3: Møte norske næringsliv - i samarbeid med et utvalg firma, oktober
  • Seminar 4: Innvandrerbarn og ungdom i Norge, desember

Om CPN

Chinese Professionals in Norway (CPN, www.cpn2003.no) er en frivillig organisasjon med 700+ medlemmer. Alle CPN- medlemmer har tatt høyere utdanning og mer enn 25% av medlemmer har en doktor-grad fra Norge eller et annet land f. eks Kina, USA, Tyskland og Sverige. Medlemmene til CPN jobber i forskjellige bransjer i Norge, som gjør at CPN har et unikt nettverk av kompetanse og kontakter.

Epost: contact @ workinginnorway.no eller cpn_event @ cpn2003.org

CCI CCI