You are here Kompetansesenter for innvandrere

Kompetansesenter for innvandrere


Bakgrunn
Det kommer stadig flere arbeidsinnvandrere til Norge i de siste årene. Når man er ny i et fremmed land, blir det ofte vanskelig i starten. Dette merkes spesiell for folke kommet fra ikke-vestlige lander, for eksempel fra lander i Asia, Afrika og Latin Amerika. De nye arbeidsinnvandrerne, mange også med familier, opplever større vanskelighet i sitt første møte med det norske samfunn. Man møter mange praktiske utfordringer. Disse inkluderer språk problem, stor kulturforskjell (både på jobb og i fritid), ukjente og til tiders mystiske lover og regler, et nytt system med barnehage og skole, og andre hverdagsgjøremål. Det er viktig at noen kan gi de nye arbeidsinnvandrere informasjon og veiledning og hjelpe dem i en oppstartsfase.

Prosjektmål
Prosjektet skal bygge opp en plattform, ”Kompetansesenter for innvandrere” (KSI), som kan tilby praktisk informasjon og rådgivning for nye arbeidsinnvandrere, og hjelpe dem til å få kontakt med andre arbeidsinnvandrere og lokal samfunnet via IKS sin webportal, som ligger under www.workinginnorway.no.

Mål grupper
Prosjektet ” Kompetansesenter for innvandrere” er et tiltak spesiell rettet mot arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer fra ikke-vestlige land.

Man innser at hovedproblem for nye arbeidsinnvandrere er å ha et sted som kan tilbud råd og tjeneste for å hjelpe dem å tilpasse seg i det norske arbeidsmiljø og samfunn på en rask og enkel måte, og å ha en møteplass til jevnlig kommunikasjon og blir kjent med andre, både nye/gamle arbeidsinnvandrere og nordmann.

Prosjektaktiviteter
Hoved aktiviteter i prosjektet inkluderer samlinger eller møter av målgrupper på fast tid og sted, faglige seminarer om jobben og livet i Norge, kultur og sport aktiviteter f eks CPN-koret og bordtennistrening- og konkurranse med premier. Foreløpig er aktiviteter plan oppsatt i tabellen.

Påmelding til prosjektaktiviteter
All informasjon om prosjekt og prosjektaktiviteter vil publiseres på IKS webside www.workinginnorway.no og CPN webside www.cpn2003.no. Der kan deltaker registrere seg på en mailing liste for å motta prosjekt informasjon. Deltakerne ønskes å melde seg forkant på den aktuelle aktiviteten.

Informasjon om prosjektaktiviteter er tilgjengelig også på Facebook. og IMDi sin nettside www.nyinorge.no.

Om CPN
CPN er en frivillig innvandrerorganisasjon registrert i Norge med høyt utdannede medlemmer som har kinesisk bakgrunn og jobber aktivt i det norske næringsliv og samfunn. CPN har i dag over 400 registrerte medlemmer med 90% som har master- eller doktorgrad. Medlemmene jobber i forskjellige bransjer, som ledere, professorer, forskere, rådgivere, leger, ingeniører, entreprenører, revisorer, spesialister eller selvstendige næringslivsdrivere. De fleste også kommet til Norge i voksen alder gjennom arbeid, studie eller familiegjenforening og hadde selv opplevd språkbarrieren, manglet tilgang til informasjon og veiledning, og vansker med å få kontakt med lokalsamfunnet. De har fått gode erfaringer om hvordan man kan fort komme over startterskelen og bli en suksessrik aktor innen det norsksamfunnet.

I 2010, gjennomført CPN et IMDi prosjekt “En bedre start for arbeidsinnvandrere og deres familier”, som fikk gode resultater og tilbakemeldinger.